© 2023 IdeaPrint s.r.o. • Všetky práva vyhradené
Prevádzka: Bottova 20, 036 01 Martin, Slovenská republika
IČO: 50115511 • DIČ: 2120182570 • IČ DPH: SK2120182570
Zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 64853/L
mobil: 0919 180 146, 0919 358 999 • e-mail: ideaprintsro@gmail.com